FAQ - Vanlege spørsmål - Betaling

Paypal er ein internasjonal teneste og gjer det mogleg å ta imot betalingar frå dei fleste land i verda. Det er også mogleg å betale med bankkort utan å ha ein Paypal konto. Noko som er eit stort pluss for alle.

I tillegg er det rekna for å vere ein av dei sikraste løysingane for betaling som eksisterar i dag.

Taxonomy upgrade extras: 

Vel Paypal som betalingsløysing. Når du kjem til Paypal si internettside, vel du å betale med kort i staden for å opprette ein konto eller logge på.
 

Taxonomy upgrade extras: