FAQ - Vanlege spørsmål - Lyd filer

Å bruke MP3 som lydformat gjer at alle kan lytte til filene. Ved å bruke andre format kan det hende at enkelte lydavspelarar ikkje klarar å handtere dei.

Taxonomy upgrade extras: